Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu

Gmina Grabowiec zrealizowała projekt pn. „Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu”. Zakres operacji obejmował remont obiektu budowlanego pełniącego funkcję izby pamięci.  Wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 255 561,07 zł. Dofinansowanie Gmina Grabowiec pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2021.07.23