Doposażenie Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie w scenę mobilną

Gmina Sitno zrealizowała projekt pn. „Doposażenie Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie w scenę mobilną”. Zakres operacji obejmował zakup mobilnej sceny estradowej  – przyczepy.  Wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła 86 100 zł. Dofinansowanie Gmina Sitno pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2021.07.21