Produkty lokalne z obszaru LGD Ziemia Zamojska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Nasze Roztocze” realizuje projekt współpracy pn. „Produkty lokalne atutem Zamojszczyzny i Roztocza”. Jednym z zaplanowanych w projekcie działań jest wydanie publikacji, w której zostaną zamieszczone lokalne i tradycyjne produkty legalnie wytwarzane na terenie LGD realizujących projekt wraz ze wskazaniem miejsca gdzie można je kupić. Jeżeli są Państwo zainteresowani prezentacją oferowanych przez Państwa produktów w opracowywanej publikacji, prosimy o wypełnienie i podpisanie załącznika oraz odesłanie go e-mailem lub pocztą tradycyjną do Biura LGD „Ziemia Zamojska” Kornelówka 41, 22-424 Sitno, e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl

Karta zgłoszenia produktu lokalnego

Zgoda na udział w projekcie