Konsultacje zmian w budżecie, planie działania oraz tabeli wskaźników

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Zamojska” informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w budżecie, planie działania oraz tabeli wskaźników w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na wdrażanie LSR. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 1 czerwca 2021 roku do godziny 10.00 drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

Plan działania – konsultacje

Budżet – konsultacje

Tabela wskaźników – konsultacje

Wykaz proponowanych zmian

Formularz zgłaszania uwag