Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Zamojska” informuje o rozpoczęciu konsultacji zmiany kryteriów w zakresie „Utworzenia nowego przedsiębiorstwa na obszarze objętym LSR” oraz „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR”. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 27 maja 2021 roku do godziny 12.00 drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

Zmiana kryteriów wyboru operacji

Formularz zgłaszania uwag