Zakończenie naboru wniosków

Informujemy, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w dniach od 15 marca do 30 marca 2021 r. wpłynęła następująca liczba wniosków:

– z zakresu: Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór 1/2021) – 9 wniosków

– z zakresu: Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych (nabór nr 2/2021) – 1 wniosek