Komunikat

W związku z pojawieniem się na terenie Województwa Lubelskiego coraz większej  liczby przypadków koronawirusa, Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z dniem 22 marca 2021 r. zostaje zamknięte dla interesantów. Wszelkie dokumenty należy umieszczać w skrzynce nadawczej na zewnątrz budynku (wejście północne). Wyjątek stanowi złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach trwającego naboru.

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

 Kornelówka 41, 22-424 Sitno

tel. 843072207, 884703220

biuro@lgdziemiazamojska.pl