Rozstrzygnięcie konkursu „Kreujemy przestrzeń Ziemi Zamojskiej”

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnęliśmy konkurs pn. „Kreujemy przestrzeń Ziemi Zamojskiej”. Do konkursu przystąpiło 7 organizacji z naszego obszaru. Komisja w składzie: Magdalena Sienkiewicz-Karwacka – Dyrektor GOK w Starym Zamościu, Katarzyna Kasprowicz-Motowidło – GOK w Grabowcu, oraz Agnieszka Zymon – Dyrektor GOK w Nieliszu oceniła oryginalność projektów, możliwość rzeczywistej realizacji przedstawionej koncepcji w danej miejscowości, przejrzystość i szczegółowość projektu graficznego oraz wpływ założonej koncepcji na ochronę środowiska naturalnego. W wyniku oceny punktowej nagrody otrzymują następujące organizacje:I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Kotlicach – Kotlicki Zachcianek,II miejsce – Stowarzyszenie Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk – Miodowy Zakątek,III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniówce – Zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Antoniówce.Zwycięzcom gratulujemy, zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. W celu odbioru nagród ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie. Poniżej przedstawiamy projekty, które wpłynęły w odpowiedzi na nasz konkurs.

Kotlicki Zachcianek KGW w Kotlicach I miejsce

Miodowy Zakątek – Stowarzyszenie Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk – II miejsce

Zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Antoniówce – KGW w Antoniówce III miejsce

Zagospodarowanie przestrzeni wokół altanki przy boisku sportowym w Komarowie – Osadzie- Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze

Sielski Klimat – Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa CIS

Przystanek Zawoda – KGW Niezawodni – Zawoda

Zagospodarowanie terenu wokł świetlicy wiejskiej i budynku remizy strażackiej w Gdeszynie – OSP w Gdeszynie