Rozwój działalności gospodarczej

Na terenie gminy Grabowiec została zrealizowana operacja w zakresie rozwijania działalności gospodarczej  pn. Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup koparko- ładowarki oraz dostosowanie samochodu do przewożenia urn. Otrzymane wsparcie finansowe, w  ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wysokości 300 000 zł., przyczyniło się do stworzenia 4 miejsc pracy.

2021.03.01