Informacja o posiedzeniu Rady

Informujemy, że w dniu 7 listopada 2018 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Biura LGD Ziemia Zamojska, odbędzie się posiedzenie członków Rady. Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 8/2018 i 9/2018
  2. Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z kryteriami wyboru.
  3. Wybór operacji do finansowania