Zakończenie naborów wniosków o przyznanie pomocy

Informujemy, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w dniach 6 września-19 wrzesnia 2019 r. wpłynęła następująca liczba wniosków:

– z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 4/2019) – 4 wnioski

– z zakresu: Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsce pracy (nabór nr 5/2019) – 10 wniosków, w tym 1 został wycofany

– z zakresu: Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych (nabór nr 6/2019) – 3 wnioski