Ankieta

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020 prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam na wyłonienie najefektywniejszych metod komunikacji z Państwem na każdym etapie tworzenia i realizacji wspólnej LSR. Ankiety prosimy przesyłać drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczyć do biura LGD „Ziemia Zamojska”.

Ankieta