Stworzenie działalności o charakterze agencji reklamowej PART+ oraz serwisu turystycznego dla osób niepełnosprawnych

Mieszkaniec Gminy Miączyn pozyskał dofinansowanie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na realizację operacji pn.”Stworzenie działalności o charakterze agencji reklamowej PART+ oraz serwisu turystycznego dla osób niepełnosprawnych”. Otrzymane wsparcie finansowe w wysokości 80 000 zł., w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, pozwoliło na zakup niezbędnego sprzętu oraz założenie serwisu turystycznego dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.