Zakup specjalistycznych maszyn produkcyjnych, który spowoduje wzrost dochodu z działalności i utworzenie nowych miejsc pracy

Mieszkanka Gminy Sitno pozyskała dofinansowanie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej na realizację operacji pn.”Zakup specjalistycznych maszyn produkcyjnych, który spowoduje wzrost dochodu z działalności i utworzenie nowych miejsc pracy”. Otrzymane wsparcie finansowe, w  ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wysokości 299 565 zł., pozwoliło na zakup maszyn stolarskich oraz stworzenie dwóch miejsc pracy