Adaptacja remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem

Gmina Miączyn zrealizowała projekt pod nazwą „Adaptacja remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem”. Zakres operacji obejmował prace wewnątrz budynku świetlicy oraz wykonanie elewacji budynku. Ponadto dokowano wymianę dachu i instalacji elektrycznej oraz uporządkowano teren wokół świetlicy. Kwota dofinansowania wyniosła 155 365,98 zł. Dofinansowanie Gmina Miączyn pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.