Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie”. Operacja polegała na utworzeniu i doposażeniu Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego w Łabuniach oraz doposażeniu Izby Muzealnej w Barchaczowie. W ramach operacji opracowano płaszczyzny informacyjne, dokonano zakupu telewizora, puf, gablot muzealnych oraz wykonano fotościankę. Kwota dofinansowania wyniosła 36 430 zł. Dofinansowanie Gmina Łabunie pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2019.12.11 - Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie