Utworzenie działalności gospodarczej SKY – EVENT

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mieszkaniec Gminy Komarów – Osada pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. na utworzenie działalności gospodarczej. W ramach operacji został zakupiony sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy.