„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno – społecznej”

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno – społecznej”. Celem operacji było ożywienie społeczno-kulturalne mieszkańców gm. Łabunie poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach. Kwota dofinansowania wyniosła 32 387 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.