Nagrody Jakub 2018

W dniu 11 listopada w Barchaczowie, podczas uroczystego koncertu patriotycznego, zostały wręczone nagrody Jakub 2018. JAKUB jest to nagroda ufundowana przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej im. Jana Jakuba Zamoyskiego, dla Tych którzy MOWĄ, UCZYNKIEM I NIEZANIEDBANIEM przyczyniają się do sławienia dobrego imienia gminy Łabunie. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: MÓWIĘ – w tej kategorii wyróżniony został Nowy Kurier Zamojski, CZYNIĘ – statuetki odebrali Julia Rój, Piotr Głazowski, WSPIERAM –  nagrodę otrzymała LGD Ziemia Zamojska oraz Wójt Antoni Wojciech Turczyn. Statuetki Jakuba, w imieniu kapituły, wręczał Pan Piotr Piela