Zakończenie naboru wniosków

Informujemy, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w dniach 1-15 października 2018 r.  wpłynęła następująca liczba wniosków:

– z zakresu Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 8/2018) – 4 wnioski

– z zakresu Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych (nabór nr 9/2018) – 2 wnioski