Planeta Car – Service

Mieszkanka Gminy Łabunie pozyskała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł., na utworzenie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dzięki dofinansowaniu zakupiono urządzenia do wykonywania napraw mechanicznych samochodów osobowych oraz dostawczych. Firma Planeta Car – Service świadczy również usługi serwisu klimatyzacji.

2018.09.02 - Planeta Car - Service