Przebudowa Domu Ludowego w Udryczach-Woli

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Gmina Stary Zamość zrealizowała operację pn. „Przebudowa Domu Ludowego w Udryczach-Woli”, której celem było wzmocnienie kapitału społecznego w miejscowości Udrycze-Wola. Kwota dofinansowania to 125 708,00 zł

2018.07.25 - Przebudowa Domu Ludowego w Udryczach-Woli