Przebudowa dachu i remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim

Gmina Sitno zrealizowała projekt pod nazwą „Przebudowa dachu i remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim”. Celem operacji było zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców miejscowości Horyszów Polski poprzez przebudowę dachu i remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich. Koszt dofinansowania wyniósł 78 264,00 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.