Zakup maszyn i urządzeń jako szansa na podjęcie działalności gospodarczej

W miejscowości Zawalów Kolonia, położonej w Gminie Miączyn, jeden z mieszkańców pozyskał dofinansowanie na utworzenie działalności w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Firma zajmuje się czyszczeniem strumieniowo – ściernym. W ramach operacji zostały stworzone 1 miejsce pracy. Kwota dofinansowania wyniosła 80 000 zł.

2018.06.13 - Zakup maszyn i urządzeń jako szansa na podjęcie działalności gospodarczej