Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowiec

Gmina Grabowiec zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowiec”. Celem operacji było udostępnienie mieszkańcom oraz turystom małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeń sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Grabowiec, gmina Grabowiec. W ramach operacji powstał plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej. Koszty całkowite poniesione w związku z realizacją operacji wyniosły 61 735 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2018.06.13 - Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowiec