Budowa altany oraz innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej

Gmina Łabunie zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa altany oraz innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej”. Celem operacji było ożywienie społeczno – kulturalne mieszkańców gm. Łabunie poprzez zagospodarowanie terenu wokół Izby Muzealnej w Barchaczowie i nadanie mu funkcji społeczno – kulturalnej. W ramach projektu powstała drewniana wiata na eksponaty muzealne, altana, kręgi ogniskowe oraz został utwardzony plac z kostki brukowej. Koszty kwalifikowane operacji poniesione przez gminę wyniosły 64 269 zł. Dofinansowanie gmina pozyskała w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

2018.05.29 - Budowa altany oraz innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej