Projekt grantowy „Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska”

W dniu 21 listopada br., została zawarta umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Województwem Lubelskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020. Zakres umowy dotyczy realizacji projektu grantowego „Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska”. Dzięki realizacji operacji wsparcie uzyska 6 organizacji pozarządowych z obszaru LGD, zostanie zrealizowane 7 zadań na łączną kwotę 88 690, 60 zł.