Warsztaty rękodzieła artystycznego metodą „3D sospeso”

W dniach 23-25 listopada 2016 roku w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego: szkatułka metodą 3D sospeso oraz bombka świąteczna metodą 3D sospeso. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Grupy liczyły po 15 osób. W warsztatach mogli wziąć udział mieszkańcy obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. Dziękujemy Pani Agnieszce Grzesiuk Dyrektor Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Pani Ewie Marcoli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie oraz Pani Agnieszce Zymon Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu za udostępnienie sal warsztatowych.