Konkurs Bożonarodzeniowy – I etap

W odpowiedzi na ogłoszony Konkurs na Potrawę Świąteczną i Stroik Bożonarodzeniowy, który był skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów do biura LGD wpłynęło 11 zgłoszeń. Zgodnie z Regulaminem na pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa wyłoni zgłoszenia, które na podstawie opisu najpełniej ukazują bogactwo kulinarne i rękodzielnicze, związek z regionem i tradycjami a także umiejętności rękodzielnicze mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska. Wybrane zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu, który odbędzie się 14 grudnia, kiedy wyłonimy zwycięzców i rozdamy nagrody organizacjom, które zaprezentują potrawy świąteczne i wyroby rękodzieła w postaci stroików.