Zakończenie procedury wyboru operacji w ramach naboru 1/2016

W dniu 18 listopada 2016 roku odbyło się II posiedzenie członków Rady w celu wyboru wyboru do finansowania operacji złożonych w ramach przeprowadzonego naboru nr 1/2016. W związku z zakończoną procedurą wyboru operacji podaje się poniżej do wiadomości listę operacji niezgodnych z wymogami formalnymi i niepodlegające dalszej ocenie, listy operacji zgodych z Lokalną Strategią Rozwoju oraz listy operacji wybranych do finansowania.

 Lista operacji niezgodnych z wymogami formalnymi i niepodlegających dalszej ocenie złożonych w ramach naboru 1/2016

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy

 Lista operacji wybranych do finansowania złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 17-31 pażdziernika 2016r. w ramach zakresu tematycznego rozwijanie działalności gospodarczej

scan0001
scan0002
scan0003
scan0004
scan0005