Jubileusz 30 – lecia chóru Wiarus

W środę, 26 października, w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie chór Wiarus świętował swój jubileusz. Wspólna pasja, jaką jest muzyka chóralna już od 30 lat łączy członków chóru Wiarus. Repertuar chóru to pieśni partyzanckie, żołnierskie, patriotyczne oraz religijne. Chór prezentuje się podczas corocznych obchodów świąt państwowych i kościelnych jakie odbywają się na terenie gminy a także i poza nią.

Zespół pod kierownictwem artystycznym Marii Smolag i Mirosława Radlińskiego zdobył uznanie publiczności oraz liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach śpiewaczych.