Konkurs na ciasto i stroik bożonarodzeniowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” we współpracy z Centrum Kultury w Sitnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na ciasto i stroik bożonarodzeniowy. Celem konkursu jest umożliwienie prezentacji wytworów twórczej pracy własnej i grupowej, zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych oraz promocja regionalnego rynku i inicjatyw lokalnych. Konkurs przeznaczony jest dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Nielisz oraz Sułów. Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo: I etap – zgłoszenia prac, II etap – wybór najlepszych zgłoszeń i rozstrzygnięcie konkursu.. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na ciasto oraz opisem stroika w Biurze Stowarzyszenia w terminie do 01.12.2015r. W ramach drugiego etapu odbędzie się degustacja ciast oraz prezentacja stroików. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.12.2015 r.

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

 Regulamin

Formularz zgłoszeniowy