Zapraszamy do konsultowania Kryteriów wyboru operacji

Informujemy, że podczas spotkań wypracowano projekt Kryteriów wyboru operacji do LSR na lata 2014-2020. Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Kryteriów za pomocą poniżej zamieszczonego formularza osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdziemiazamojska.pl

Projekt kryteriów wyboru operacji

Formularz uwag