Konsultacje celów i wskaźników

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” prezentuje projekt celów oraz wskaźników produktu i rezultatu. Projekt uwzględnia wyniki dotychczas przeprowadzonych prac w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020. Uwagi do projektu celów oraz wskaźników produktu i rezultatu można zgłaszać za pomocą poniżej zamieszczonego formularza osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdziemiazamojska.pl

Projekt celów oraz wskaźników produktu i rezultatu

Formularz uwag