STRATEGIA

DO POBRANIA – STRATEGIA


Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska obowiązujący od września 2020

LSR „ZIEMIA ZAMOJSKA” 2014 -2020 obowiązująca od września 2020

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” obowiązujący od marca 2020

LSR „ZIEMIA ZAMOJSKA” 2014-2020 .pdf – obowiązująca od marca 2020r.

LSR „ZIEMIA ZAMOJSKA” 2014-2020 .pdf – obowiązująca od stycznia 2020r.

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” obowiązujący od stycznia 2020

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”- obowiązująca od stycznia 2019r.

LSR „ZIEMIA ZAMOJSKA” 2014-2020 .pdf – obowiązująca od stycznia 2019r.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA Zamojska” Na Lata 2014-2020 obowiązujący od maja 2019

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” od maja 2019

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”- obowiązująca od lutego 2018r. – obowiązująca od lutego 2018r.

LSR „ZIEMIA ZAMOJSKA” 2014-2020 .pdf – obowiązująca od lutego 2018r.

LSR „ZIEMIA ZAMOJSKA” 2014-2020 .pdf

Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”

LSR „ZIEMIA ZAMOJSKA” 2009-2014 .pdf