Konsultacje

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Zamojska” informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników w związku z zamiarem ogłoszenia naboru wniosków. Ewentualne uwagi do …