Rozstrzygnięcie posiedzenia Rady

W dniu 27 stycznia 2023 roku w Kornelówce odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru operacji do finansowania w ramach naborów wniosków 1/2023 oraz 2/2023. Poniżej podaje się do wiadomości listy operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do finansowania.

Lista operacji zgodnych z LSR nabór 1/2023

Lista operacji zgodnych z LSR nabór 2/2023

Uchwała Rady w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naborów wniosków 1/2023 oraz 2/2023

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2023

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 2/2023

Protokół z posiedzenia Rady