Posiedzenie Rady

Informujemy, ze w dniu 27 stycznia 2023 r. od godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Rady LGD mające na celu rozpatrzenie złożonych wniosków w ramach naborów: 1/2023 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz nr 2/2023Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych

Posiedzenie Rady odbędzie się w siedzibie Biura LGD „Ziemia Zamojska”, Kornelówka 41, 22-424 Sitno (budynek Szkoły Podstawowej).

Planowany program posiedzenia Rady:

  1. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2023 oraz 2/2023.
  2. Ocena zgodności wniosków z PROW na lata 2014-2020, LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru.
  3. Wybór operacji do finansowania.