Konsultacje zmian w budżecie, planie działania oraz tabeli wskaźników

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Zamojska” informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w budżecie, planie działania oraz tabeli wskaźników w związku z przeliczeniem budżetu w walucie euro. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 17 grudnia 2020 roku do godziny 12.00 drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

Plan działania – konsultacje

Budżet – konsultacje

Tabela wskaźników – konsultacje

Formularz zgłaszania uwag

Wykaz proponowanych zmian