Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania grantów

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Zajęcia kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Ziemia Zamojska”, 30 listopada br. o godz. 14.00 w siedzibie biura LGD Ziemia Zamojska odbędzie się podpisanie Umów z grantobiorcami.
Po podpisaniu Umów o powierzenie grantów planujemy także szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania zadań zaplanowanych w ramach projektu grantowego. Wszystkich naszych grantobiorców serdecznie zapraszamy!!!