Protokół posiedzenia Rady 30.07.2020r.

W wyniku autokorekty załącznika do protokołu z posiedzenia Rady z dnia 30.07.2020 r., ponownie zostaje zamieszczony wyżej wymieniony protokół wraz z załącznikiem.

Protokół posiedzenia Rady 30.07.2020r.