Konsultacje zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników

Zarząd Stowarzyszenia LGD “Ziemia Zamojska” informuje o rozpoczęciu konsultacji zmian w planie działania oraz tabeli wskaźników. Ewentualne uwagi do planowanych zmian należy składać na Formularzu zgłaszania uwag do 9 września 2020 roku drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@lgdziemiazamojska.pl lub pocztą na adres Biura LGD Kornelówka 41, 22-424 Sitno. Proponowane zmiany zostały wyszczególnione kolorem czerwonym.

Formularz zgłaszania uwag

Plan działania – konsultacje

Tabela wskaźników konsultacje

Wykaz proponowanych zmian

Załącznik do LSR budżet – konsultacje