Posiedznie Członków Rady

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Biura LGD Ziemia Zamojska, odbędzie się posiedzenie członków Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2020, 2/2020 i 3/2020
  2. Ocena zgodności złożonych wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z kryteriami wyboru.
  3. Wybór operacji do finansowania