Zakończenie naboru wniosków o przyznanie pomocy

Informujemy, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy, który odbył się w dniach od 3 lipca do 16 lipca 2020 r. wpłynęła następująca liczba wniosków:

– z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 1/2020) – 12 wniosków, w tym 2 wycofane

– z zakresu: Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór 2/2020) – 8 wniosków

– z zakresu: Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych (nabór nr 3/2020) – 1 wniosek