Utworzenie działalności gospodarczej w gm. Miączyn

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mieszkaniec Gminy Miączyn pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. na utworzenie działalności gospodarczej w ramach, której świadczy usługi elektryczne oraz teletechniczne.