ARTE – mebel na wymiar

Kolejna operacja realizowana na obszarze LGD Ziemia Zamojska w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mieszkaniec Gminy Sitno pozyskał dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. utworzenie działalności gospodarczej. Celem operacji było podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą „ARTE – mebel na wymiar” oraz osiągnięcie zysku z prowadzonej działalności przez Wnioskodawcę.