Posiedzenie Rady

Dnia 7 listopada br odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 8/2018 oraz 9/2018. Poniżej podaje się do wiadomości listy operacji wybranych do finansowania.

 Liczba operacji zgodnych z LSR nabór 9-2018

 Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 9-2018

 Lista operacji wybranych do finansowania złozonych w ramach naboru 8-2018

 Lista operacji zgodnych z LSR 8-208

 Protokół z posiedzenia Rady