”Rozwój oraz wzrost dochodu firmy poprzez zakup koparko – ładowarki i samochodu dostawczego – wywrotki”

Mieszkaniec Gminy Grabowiec pozyskał dofinansowanie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej na realizację operacji pn.”Rozwój oraz wzrost dochodu firmy poprzez zakup koparko – ładowarki i samochodu dostawczego – wywrotki”. W ramach operacji został zakupiony samochód dostawczy – wywrotka oraz koparko – ładowarkę. Utworzono również 1,25 pełnych etatów średniorocznych. Firma zajmuje się usługami budowlanymi. Przedsiębiorca pozyskał dofinansowanie w wysokości 283 496 zł. w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.