Międzygminny Przegląd Ludowy

26 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbył się VI Międzygminny Przegląd Ludowy. Wzięło w nim udział ogółem 32 uczestników w trzech kategoriach: śpiew, kuchnia regionalna oraz rękodzieło. Poszczególne kategorie oceniała komisja w skład której weszli: Adam Kot właściciel „Culinaria”, Dominika Witkowska Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”, Joanna Patron właścicielka „W ramach sztuki”, Katarzyna Figura Kierownik Działu Marketingu Zamojskiego Domu Kultury.

Komisja w kategorii rękodzieło I miejsce przyznała pani Leokadii Kasiura z Udrycz. II miejsce zajął pan Hieronim Zasuwa, natomiast III Anna Madyniak.

Komisja w kategorii kuchnia regionalna przyznała I miejsce Kołu Gospodyń Wiejskich z Wisłowca. II miejsce zajęły panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych „ACTIVUM”. III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzby.

Kategoria śpiew oceniana była w trzech grupach wiekowych.

W pierwszej grupie wiekowej (dzieci młodsze) I miejsce zajął zespół „Wiolinki” z GOK Nielisz, II miejsce zajęły dzieci z przedszkola ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, natomiast III zajęły: Julia Bielesz, Amelia Goch, Maja Węgorowska i Milena Denkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

W drugiej grupie wiekowej wystąpił jeden zespół, zajmując tym samym I miejsce: „Iskierki” z GOK Nielisz.

W trzeciej grupie wiekowej (dorośli) Komisja I miejsce przyznała chórowi  „Moderato” z GOK Nielisz, II miejsce zajął Zespół Śpiewaczy UdryczankiNatomiast III miejsce zajął Zespół Wokalny Canto.