Warsztaty artystyczne

16 października 2018 roku w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyły się warsztaty artystyczne, których tematem były zegary w stylu vintage. Brali w nich udział dyrektorzy gminnych ośrodków kultury oraz kierownicy referatów kultury z naszego obszaru oraz pracownicy Biura LGD. Kolejne warsztaty artystyczne zostały zorganizowane 27 listopada br. W Gminnym Ośrodku Kultury w Nieliszu. Były to warsztaty o tematyce świątecznej- świąteczne wianki. Zorganizowane były dla mieszkańców obszaru LGD. Ostatnie w tym roku warsztaty zorganizowane zostały 28 listopada w świetlicy w Sułowcu. Tym razem tematyką były świąteczne lampiony. Były to zajęcia również adresowane dla mieszkańców obszaru. Wszystkie warsztaty prowadzone były przez Panią Joannę Patron, właścicielkę „W ramach sztuki”.